motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľská 24. 1. 2011 Dotácia z rozpočtu Mesta Stropkov na úhradu záväzkov prevádzkových nákladov na mzdy a... MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o. 36496189  66 388,00 EUR 
Detail x Zmluva Dodávateľská 30. 1. 2011 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky ,,Centrum Námestie Stropkov,... Mgr. Ľubomir Jankura - LASACHI 45 534 195  1 500,00 EUR 
Detail 1/2011 MsP Zmluva Dodávateľská 2. 2. 2011 Odchyt túlavých zvierat FA HUNTER -IGOR TOMKO 40 95 39 12  1 394,16 EUR 
Detail 6 k zmluve č. 96/06 Zmluva Dodávateľská 2. 2. 2011 Dodávka vody, z verejného vodovodu, odvádzanie odpad. vôd... Východosl. Vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460   
Detail 48/04-06-2003 Zmluva Dodávateľská 25. 2. 2011 Tlač a propagácia plagátov s kultúrnym programom Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR 34792937  1 493,73 EUR 
Detail Príloha č.1 Zmluva Dodávateľská 25. 2. 2011 Tlač a propagácia plagátov s kultúrnym programom Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR 34792937   
Detail 2 - 6 - 11 Zmluva Dodávateľská 1. 3. 2011 Prenájom pozemku na podnikateľské účely Jozef Mikula 35379601  493,00 EUR 
Detail x Zmluva Dodávateľská 11. 3. 2011 Mníšky 2 – Milionárky, americká muzikálová komédia FORTISIMO, s. r. o. 44597673  2 800,00 EUR 
Detail x Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Veronika Vagnerová   0,00  
Detail x Zmluva Dodávateľská 18. 3. 2011 Zmluva o dielo na dodanie tovaru: ,Drvič na BRO 1 ks a Štiepkovač BRO 1 ks" medzi SLUŽBA, m. p.... Agros Nova s.r.o. 36 024 210  12 672,00 EUR 
Detail x Zmluva Dodávateľská 18. 3. 2011 Výpožička hnuteľného majetku Správa zariadení Úradu vlády SR 00002895  0,00  
Detail 11/2003 Zmluva Dodávateľská 18. 3. 2011 Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stropkov URBAN TRADE 17 241 979  5 643,00 EUR 
Detail 3/2011 Zmluva Dodávateľská 18. 3. 2011 Dodatok č.3/2011 k zmluve o dielo č.11/2003 URBAN TRADE 17 241 979  3 240,00 EUR 
Detail ORR2011032902 Zmluva Dodávateľská 29. 3. 2011 Mandatár sa zaväzuje, že uskutoční pre mandanta činnosť uvedenú v tejto zmluve. Predmet... EuroEduca, n.o. 37887394  29 569,20 EUR 
Detail ORR2011032901 Zmluva Dodávateľská 29. 3. 2011 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vzdelávania pre objednávateľa v zmysle zákona č.... EuroEduca, n.o. 37887394  268 152,00 EUR 
Detail SAP 1000005 Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2011 Zhotovenie diela – stavby „Centrum – nám.Stropkov I.a II.etapa“ Skanska SK a.s. 31 611 788  1 213 249,43 EUR 
Detail 3 Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2011 Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok Skanska SK a.s. 31 611 788  0,00  
Detail 3_4_2011 Zmluva Dodávateľská 11. 4. 2011 Odborné poradenstvo a vypracovanie žiadosti Eulalia Štefanová 30612837  900,00 EUR 
Detail 11042011 Zmluva Dodávateľská 20. 5. 2011 Materská škola ul. A.Hlinku - zateplenie a oprava komína ALFA STAV Stropkov, s.r.o. 36739669  7 029,95 EUR 
Detail 25-05-12/11 Zmluva Dodávateľská 20. 5. 2011 Centrum námestie Stropkov III. etapa PKB invest s.r.o. 36 461 733  229 921,41 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia