motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 6 k zmluve č. 96/06 Zmluva Dodávateľská 2. 2. 2011 Dodávka vody, z verejného vodovodu, odvádzanie odpad. vôd... Východosl. Vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460   
Detail 2011/2 Objednávka vyšlá 4. 2. 2011 Pranie počas roka 2011 SOŠE 37947915   
Detail Príloha č.1 Zmluva Dodávateľská 25. 2. 2011 Tlač a propagácia plagátov s kultúrnym programom Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR 34792937   
Detail 15-6-11 Zmluva Dodávateľská 31. 5. 2011 Dohoda o prevode správy majetku mesta Stropkov Základná škola 37873172   
Detail OS 2/2011 Zmluva Dodávateľská 22. 6. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba terénna Klára Rostecká    
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľská 27. 6. 2011 Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody Byhos, spol. s r. o. 31698921   
Detail 1717/5300/2010-dodatok Zmluva Dodávateľská 28. 6. 2011 Pozemok pod distribučné zariadenie Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail MK-6899/201/9 Zmluva Dodávateľská 2. 8. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR Ministerstvo kultúry SR 00165182   
Detail Z 2011/Gombárová J. Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba terénna Janka Gombárová    
Detail 68/ĽK/VO Zmluva Dodávateľská 11. 8. 2011 Zmluva na realizáciu elektronických aukcií Elauk, s.r.o. 45 360 430   
Detail 11-6-11 Zmluva Dodávateľská 11. 8. 2011 Zmluva o zriadení vecného bremena Mária Lesáková 553256   
Detail Z 2011/Fiľarská Zmluva Dodávateľská 30. 8. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Helena Fiľarská    
Detail Z 2011/Grega Zmluva Dodávateľská 30. 8. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Pavel Grega    
Detail 27-6-11 Zmluva Dodávateľská 7. 11. 2011 Dohoda o prevode správy majetku mesta ABC CVČ, Stropkov 36154601   
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 20. 9. 2011 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 12.5.2011 PKB invest, s.r.o 36461733   
Detail 110926 Zmluva Dodávateľská 28. 9. 2011 Umelecká zmluva Mestské divadlo- Divadlo z Pasáže, n. o. 45731951   
Detail Jarmok_2011_Repro Zmluva Dodávateľská 30. 9. 2011 Dohoda o reklame REPRO ELEKTRONIK Slovakia, Stropkov 36475017   
Detail 2/2011 Zmluva Dodávateľská 30. 9. 2011 Dohoda o nájme miesta na umiestnenie reklamného panelu STROPTEL, s.r.o. 31718540   
Detail 4/2011 Zmluva Dodávateľská 30. 9. 2011 Dohoda o nájme miesta na umiestnenie reklamného panelu PKB invest, s.r.o. 36461733   
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľská 30. 9. 2011 Dohoda o nájme miesta na umiestnenie reklamného panelu KOVO SIPOX a.s. 36024805   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia