motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 211/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 10. 7. 2018 Kúpna zmluva Jana Karpinská Slovinky 534  500,00 EUR 
Detail 29/2013/SLUŽBA Zmluva Dodávateľská 11. 6. 2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Amália Savčákovái Samuela Jurkoviča 16   
Detail 269/2014/OOSM Zmluva Dodávateľská 10. 9. 2014 Zmluva o združenej dodávke plynu RWE Gas Slovensko s.r.o. RWE Gas Slovensko s.   
Detail 37/2013/SLUŽBA Zmluva Dodávateľská 11. 6. 2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce    
Detail Dodatok č. 2 k zmluve o nájme Zmluva Dodávateľská 29. 4. 2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Mária Demjanová Miňovce 29    
Detail 389/2016/OOSM Zmluva Dodávateľská 28. 12. 2016 Darovacia zmluva podľa § 628 a nasl. OZ Klub bežcov Stropkov IČO : 42037603  2 912,40 EUR 
Detail 370/2016/OOSM Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2016 Kúpna zmluva č.Z201645135 _Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO : 31396674  162 383,93 EUR 
Detail 35/2013/SLUŽBA Zmluva Dodávateľská 11. 6. 2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Zmluva o nájme nebytového priestoru Hlavná 30    
Detail O2018/13/59 Objednávka vyšlá 13. 3. 2018 5 ks veľkonočných kraslíc veľkosti XL maľované štandardnými vzormi a 5 ks stojanov na... Terra Group - Boguslaw Albinowski 97005392  3 230,00 EUR 
Detail O2017/13/65 Objednávka vyšlá 12. 4. 2017 Veľkonočné dekorácie na nám. SNP v Stropkove TERRA 9280004801  3 000,00 EUR 
Detail DF2017/13/344 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Veľkonočné dekorácie na nám. SNP v Stropkove TERRA 9280004801  2 883,16 EUR 
Detail DF2014/13/48 Faktúra došlá 13. 2. 2014 propagacia a príprava filmový festival Expedičná Karlová Kateřna 87697203  33,00 EUR 
Detail DF2014/13/95 Faktúra došlá 24. 3. 2014 festival Expedičná kamera Karlová Kateřna 87697203  33,00 EUR 
Detail DF2014/13/414 Faktúra došlá 6. 10. 2014 Dohoda o podmienkach pri usporiadaní festivalu Exp Karlová Kateřna 87697203  33,00 EUR 
Detail DF2015/13/542 Faktúra došlá 23. 10. 2015 príprava a propagácia filmového festivalu SNOW Karlová Kateřna 87697203  40,00 EUR 
Detail DF2016/13/35 Faktúra došlá 4. 2. 2016 Festival Expedičná kamera 2016 na základe Karlová Kateřna 87697203  40,00 EUR 
Detail DF2012/13/313 Faktúra vyšlá 16. 8. 2012 jarmok - tribúna Technika Estradowa Ryszard Tomoń 8131416366  900,00 EUR 
Detail DF2013/13/330 Faktúra došlá 26. 8. 2013 Prenájom krytej tribúny - jarmok Technika Estradowa Ryszard Tomoń 8131416366  1 200,00 EUR 
Detail O2014/13/114 Objednávka vyšlá 29. 7. 2014 Stropkovský jarmok 2014 - prenájom tribúny , dovoz, rozloženie a odvoz tribúny v čase od... Technika Estradowa Ryszard Tomoń 8131416366  1 200,00 EUR 
Detail DF2014/13/311 Faktúra došlá 5. 8. 2014 Stropkovský jarmok 2014 - prenájom tribúny , Technika Estradowa Ryszard Tomoń 8131416366  1 200,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia