motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 239/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... Chemkostav, a.s. 36 191 892  1 000,00 EUR 
Detail 236/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Hromadná licenčná zmluva SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  240,00 EUR 
Detail 245/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Anna Kohutová   6 383,04 EUR 
Detail 213/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Nájom 2 ks obytných kontajnerov typ OGIN+ 1 Ks sanitný kontajner INS26DHWC, nájomná doba 1... ALGECO s.r.o. organizačná zložka 35940212  2 180,40 EUR 
Detail 227/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu vojenského cintorína 1. svetovej vojny v... Ministerstvo vnútra SR 00151866  16 000,00 EUR 
Detail 223/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361  1 440,00 EUR 
Detail 255/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov 31951970  5 500,00 EUR 
Detail O2018/18/35 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Zhotovenie betónovej plotne pre kontajner Ján Cviklik 37773526  1 510,10 EUR 
Detail O2018/12/199 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 6 x VIP toaletu na XXIV. ročník Obnoveného jarmoku v Stropkove v dňoch 3. - 5.8.2018, t.j. 6x65... TLM Trans, s.r.o. 48126136  390,00 EUR 
Detail O2018/13/200 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Batérie do 3D okuliarov - 100 kusov AudioMaster s.r.o. 36560537  170,00 EUR 
Detail O2018/13/201 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Pranie závesov, plachiet FeGa-Tex s.r.o. 50748301  132,00 EUR 
Detail O2018/13/202 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Hudobnú skupinu Jeno´s Brothers dňa 2.9.2018 na nám. SNP pri príležitosti Dňa rodiny. DOLUX s. r. o. 36188476  700,00 EUR 
Detail O2018/13/203 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Skladací hrad dňa 2.9.2018 na nám. SNP pri príležitosti Dňa rodiny. Peter Ľonc - EC PEMALO 50131991  125,00 EUR 
Detail O2018/12/204 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Vystúpenie hudobnej skupiny K-4 dňa 3.8.2018 od 23:30 h počas konania XXIV. roč.Obnoveného... Mgr. Peter Novák   350,00 EUR 
Detail O2018/13/204 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Software pre OŠK: CorelDRAW Graphics Suite Spec. Ed. CZ/PL Mini-Box COMPY-COM spol. s r.o. 46555731  208,70 EUR 
Detail O2018/13/205 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Výmena riadiacej jenotky na osvetlenie vozidla + diagnostika svetiel na vozidle Škoda SuperB ... ŠM AUTOSERVIS s.r.o. 43886175  270,00 EUR 
Detail O2018/13/206 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Skladané papierové utierky. CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  350,00 EUR 
Detail O2018/13/207 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Dodanie kotúčov na tlač vstupeniek pre tlačiareň TSC TDP 224 - v počte 5 kusov Ticketware SE 48298034  50,00 EUR 
Detail O2018/13/208 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Dopravu pre mestský spevácky zbor HAPPY TOGETHER zo Stropkova do Gaboltova a späť dňa 5.8.2018 EXCES, s.r.o. 36447455  160,00 EUR 
Detail O2018/13/209 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Divadelné predstavenie Všetko je dobre tak v podaní Sabinovskej ochotníckej scény 2.8.2018 o... Mestské kultúrne stredisko 00149683  0,00  
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia