motive

Zloženie ústrednej volebnej komisie

Ing. Tatiana Janečková - SMER - sociálna demokracia
PaedDr. Zuzana Molnárová - Strana rómskej koalície - SRK
JUDr. Gabriel Almáši - Únia - strana pre Slovensko
RSDr. Jozef Artim - Komunistická strana Slovenska
JUDr. Branislav Borecký - NOVÁ DEMOKRACIA
Mgr. Mária Kolíková - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
JUDr. Adrián Kucek - Slovenská národná strana
RNDr. Peter Mach - Kresťanskodemokratické hnutie
Bohumil Masaryk - Združenie robotníkov Slovenska
JUDr. Karol Nagy - MOST - HÍD
Mgr. Peter Nyilfa - Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Ing. Marianna Ondrová - Sloboda a Solidarita
Ing., Bc. Peter Ošváth - EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Juliana Sirotná - Paliho Kapurková, veselá politická strana
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. - AZEN - Aliancia za Európu národov
Mária Sýkorová - Ľudová strana Naše Slovensko
JUDr. Ľubica Turkotová - Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Mgr. Ivan Weiss - Strana demokratickej ľavice