motive

Zaobstaranie vlastných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest


Zoznam miest, na ktorých je možné zakúpiť prostriedky na ochranu dýchacích ciest:

Priemyselná 10, 921 01 Piešťany, tel. 033/7 62 32 06
M. Kavca 3, 010 04 Žilina, tel. 041/7 00 28 62
Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, tel. 047/5 42 21 04
Brusno 198, 972 32 Chrenovec, tel. 046/5 47 12 10
Vajnorská 142, Bratislava
Hraničná 22, Bratislava
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR nevylučuje, že predajom prostriedkov na ochranu dýchacích ciest sa zaoberajú aj iné firmy v Slovenskej republike a uvíta informácie o týchto firmách na doplnenie hore uvedeného zoznamu.