motive

Vyhlásenie volieb

1.2.2010 predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a deň ich konania určil na sobotu 12. júna 2010.

K stiahnutiu