motive

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č.11/2003, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými ... 15.12.2003
VZN č.10/2003, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 2/1999 z 22.6.1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Stropkov 15.12.2003
VZN č.8/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Stropkov 03.11.2003
VZN 4/2003, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 2/1999 z 22.6.1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Stropkov v znen 27.03.2003
VZN č.3/2003 na prijímanie, evidenciu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností podaných na mestskom úrade v Stropkove 06.03.2003
VZN č.2/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov a o miestnom poplatku za zber, prepravu a ... 30.01.2003
VZN č.1/2003 o prenajímaní 20 bytov v bytovom dome na Hrnčiarskej ulici č. 787/68, 70 v Stropkove 30.01.2003
VZN č.3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov a o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a ... 08.12.2001
VZN č.3/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Stropkov 28.04.2000
VZN č.2/2000. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Stropkov 25.02.2000
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia