motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 29.6.2016 - 6.časť