motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 27.4.2016 - 5.časť