motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 27.4.2016 - 4.časť