motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 24.2.2016 - 1.časť