motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 16.12.2015 - 3.časť