motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 24.06.2015 - 1.časť