motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 06.05.2015 - 2.časť