motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 19.03.2015 - 6.časť