motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 14.01.2015 - 3.časť