motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 12.11.2014 - 2.časť