motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 15.8.2014 - 3.časť