motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 25.6.2014 - 2.časť