motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 30.4.2014 - 3.časť