motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 24.2.2014 - 2.časť