motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 11.12.2013 - 2.časť