motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.9.2013 - 2.časť