motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.6.2013 - 4.časť