motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.6.2013 - 1.časť