motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 29.4.2013 - 4.časť