motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 29.5.2013 - 1. časť