motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 13.2.2013 - 1. časť