motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 13.12.2012 - 3. časť