motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 25.9.2012 - 2. časť