motive

Záznam zo zasadnutia MsZ 27.6.2012 - 7.časť