motive

Záznam zo zasadnutia MsZ 27.6.2012 - 1.časť