motive

Záznam z mimoriadneho zasadnutia MsZ 4.4.2012