motive

Záznam z mimoriadneho zasadnutia MsZ 12.3.2012 - 1.časť