motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.9.2018 - 1.časť