motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 27.6.2018 - 2.časť