motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 25.4.2018 - 1.časť