motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 11.3.2018 - 1.časť