motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 21.2.2018 - 3.časť