motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 21.2.2018 - 1.časť