motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 13.12.2017 - 4.časť