motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 28.6.2017 - 5.časť