motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 22.5.2017 - 1.časť