motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 19.4.2017 - 4.časť