motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 22.2.2017 - 6.časť