motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 14.12.2016 - 2.časť