motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.10.2016 - 4.časť