motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 26.10.2016 - 3.časť