motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 21.9.2016 - 1.časť